【TRƯỜNG DẠY LÁI XE TECHNO】
Về bản dịch tài liệu của trường

Quý vị:
 Chào mừng đến với trường dạy lái xe Techno. Những vị nói tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt để có thể học thoải mái mà không phải lo lắng, hiểu nội quy trường, quy tắc, các điều khoản chú ý và nội dung huấn luyện chính xác hơn, tốt nghiệp một cách suôn sẻ, tôi được yêu cầu từ trường dịch biên bản đăng ký nhập học, biên bản đồng ý, tài liệu liên quan đến việc huấn luyện sang tiếng Việt.

 Xin hãy hiểu là bản dịch tiếng Việt này được tạo ra nhằm mang tính bổ trợ để đơn thuần hiểu được tài liệu gốc tiếng Nhật. Xin vui lòng hiểu nội dung khi vừa xem bản dịch tiếng Việt vừa tham chiếu tài liệu gốc tiếng Nhật. Khi dịch sang tiếng Việt, để hiểu chính xác hơn, lần nào tôi cũng đã xác nhận nội dung dịch với nhân viên của trường nhưng phòng trường hợp vì lỗi dịch nào đó mà có chỗ không thống nhất với tài liệu gốc tiếng Nhật thì xin hãy vui lòng hiểu theo tài liệu gốc tiếng Nhật (nói một cách khác là hãy hiểu rằng bản gốc tiếng Nhật là chính xác).

 Ngoài ra, quý vị khi xem tài liệu dịch này mà có điều bất an hay không rõ ràng, có chỗ cho rằng bản dịch không thể hiểu được hay nhầm lẫn thì đừng ngại báo cho văn phòng.

 Cuối cùng, cũng như đã nói trước đó, xin quý vị hãy hiểu theo tài liệu gốc tiếng Nhật. Xin cảm ơn vì sự hợp tác của quý vị. Chúng tôi chân thành cầu chúc quý vị sẽ trải qua những ngày thật vui vẻ tại trường dạy lái xe Techno và nhanh chóng lấy được bằng lái xe.

Người dịch: Đàm Thị Ngọc Mến
Tháng 9 năm 2019

 [TRƯỜNG DẠY LÁI XE TECHNO] Bản dịch tiếng Việt liên quan đến tài liệu của trường

 Đăng ký lấy bằng lái xe đối với người nước ngoài

 Hỗ trợ lấy bằng lái xe cho người nước ngoài

 Giới thiệu chung về trường (Brochure)

 Hướng dẫn nhập trường

 Bản đăng ký nhập học

 Cam kết khi nhập học

 Lưu ý về ngày nhập trường

 Thông tin về xe buýt đưa đón miễn phí